Steeds meer jongeren in Leiden

 10/12/2019

Het CBS verwacht dat Leiden 142 duizend inwoners zal hebben in het jaar 2035, dat zijn er ruim 17 duizend meer dan nu. In tegenstelling tot de omliggende gemeentes zal het aantal jongeren in Leiden toenemen. Omliggende gemeentes als Oestgeest en Zoeterwoude zullen te maken krijgen met een sterke vergrijzing.

Steeds meer jongeren in Leiden | Kamerverhuur Leiden

Nederland in 2035

Volgens de prognose zal Nederland 18,3 miljoen inwoners hebben in 2035. Dat is 1 miljoen meer dan het huidige aantal. Zuid Holland blijft de grootste provincie met een toename van 8 procent en een inwoneraantal van 4 miljoen. Verwacht wordt dat Flevoland en Utrecht sterker zullen groeien. Naast het inwoneraantal neemt ook de vergrijzing sterk toe in Nederland. In 2035 zal naar verwachting een kwart van de bevolking bestaan uit 65-plussers terwijl dit nu een aandeel van 19% omvat. In Leiden is dit een percentage van 14,8% en ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde. Het percentage zal echter wel toenemen tot 21,2% in 2035. Daarmee kun je stellen dat Leiden populair is bij de jongere leeftijdsgroep.

Steeds vaker alleen

De Nederlandse bevolking zal mede door vergrijzing ook veel meer te maken krijgen met eenpersoonshuishoudens. Verwacht wordt dat het aantal alleenwonende in 2035 met een half miljoen toeneemt, dat is bijna 20% van de bevolking. Op dit moment ligt dit percentage op 17%. Vergrijzing gaat gepaard met eenpersoonshuishoudens omdat de ouderen hun partner verliezen of besluiten te scheiden.

De prognose bied geen zekerheid

Er zijn veel intervallen die de ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. De immigratie in Nederland en de woning zijn bijvoorbeeld moeilijk exact te voorspellen. Om deze reden is het niet met zekerheid vast te stellen hoe 2035 voor Leiden er uit zal zien. Wil jij net als Marcel van Hooijdonk op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de mooie stad Leiden? Houd onze website dan in de gaten!

Gerelateerd nieuws

Tijdelijke kamers voor reguliere studenten

Lees dit bericht

Verscherpt reisadvies voor Leidse studenten

Lees dit bericht