Jongerenaantal groeit in Leiden

 26/11/2020

Het CBS verwacht dat Leiden 142 duizend inwoners zal hebben in het jaar 2035, dat zijn er ruim 17 duizend meer dan nu. In tegenstelling tot de omliggende gemeentes zal het aantal jongeren in Leiden toenemen. Marcel van Hooijdonk vraagt zich af: "Is er voor studenten nog wel voldoende huisvesting?"

jongerenaantal groeit in Leiden | Marcel van Hooijdonk

Nederland in 2035

Volgens de prognose zal Nederland 18,3 miljoen inwoners hebben in 2035. Dat is een miljoen meer dan het huidige aantal. Zuid-Holland blijft de grootste provincie met een toename van 8 procent en een inwoneraantal van 4 miljoen. Verwacht wordt dat Flevoland en Utrecht sterker zullen groeien. Naast het inwoneraantal neemt ook de vergrijzing sterk toe in Nederland. In 2035 zal naar verwachting een kwart van de bevolking bestaan uit 65-plussers terwijl dit nu een aandeel van 19% omvat. In Leiden is dit een percentage van 14,8% en ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde. Het percentage zal echter wel toenemen tot 21,2% in 2035. Daarmee kun je stellen dat Leiden populair is bij de jongere leeftijdsgroep.

Steeds vaker alleen

De Nederlandse bevolking zal mede door vergrijzing ook veel meer te maken krijgen met eenpersoonshuishoudens. Verwacht wordt dat het aantal alleenwonende in 2035 met een half miljoen toeneemt, dat is bijna 20% van de bevolking. Op dit moment ligt dit percentage op 17%. Vergrijzing gaat gepaard met eenpersoonshuishoudens omdat de ouderen hun partner verliezen of besluiten te scheiden.

De prognose biedt geen zekerheid

Er zijn veel intervallen die de ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. De immigratie in Nederland en de woning zijn bijvoorbeeld moeilijk exact te voorspellen. Om deze reden is het niet met zekerheid vast te stellen hoe 2035 voor Leiden er uit zal zien. Marcel van Hooijdonk maakt zich zorgen om de huisvesting. "Studerende jongeren gaan graag 'op zichzelf' in de stad waar ze gaan studeren. Maar, dan moet er wel voldoende huisvesting zijn. Dat baart me zorgen", begint Van Hooijdonk. "De particuliere huursector, waar ikzelf woningen weet te creëren voor studenten, is nog altijd in trek. Vanuit verenigingen valt dit echter tegen. Op dit moment merken we al dat er soms weinig aanbod is. Dat moet veranderen, zeker als het inwonersaantal zo blijft stijgen."

Gerelateerd nieuws

Drie extra kerstmarkten die jij kan bezoeken in Leiden

Lees dit bericht

Gemeente Leiden gaat zich nog meer inzetten voor het welzijn van studenten

Lees dit bericht